Trening za pripremu projekata za EU programe

Posle informativnih radionica na kojima su predstavnici različitih institucija i organizaciji detaljno obavešteni o EU programima koji su dostupni u Srbiji, projekat „Podrška učestvovanju u EU...

Veliko interesovanje za EU programe

Info dani o EU programima koji su održani u 11 gradova Srbije u organizaciji projekta „Podrška učešću u EU programima“, izazvali su veliko interesovanje. Na 12 jednodnevnih radionica učestvovalo je...

Info dani o EU programima

U narednih nekoliko meseci, u više od deset gradova širom Srbije, projekat će organizovati jednodnevne informativne radionice o EU programima - HORIZON 2020, Creative Europe, Europe for Citizens, EaSI, REC,...